Top
Skala Współpracy – warsztat szkoleniowy

Warsztat oparty o model Skali Współpracy

Jak to się dzieje, że niektóre grupy “pracują jak w zegarku” - są zgrane, dobrze się ze sobą czują i osiągają wspólne cele, a inne potrafią się całkowicie zblokować?

Lokalizacja:

W budynku/na zewnątrz/online

Czas trwania:

od 2 do 6 godzin

Liczba uczestników:

Od 5

Atuty projektu:

poznanie wyjątkowego modelu

dyskusja w oparciu o własne doświadczenie

wypracowanie pomysłów prowadzących do rozwoju współpracy

Skala Współpracy jest modelem, pozwalającym zrozumieć jak grupy ludzi ze sobą współpracują. Oczywiście, model jest pewnym uproszczeniem, jednak to właśnie czyni go bardzo przydatnym. Stosując go w praktyce, można stosunkowo łatwo zorientować się, gdzie na Skali Współpracy aktualnie się znajdujemy i jakie kroki warto podjąć, by udoskonalić współpracę. Właśnie to jest naszym celem!

 

Kluczami do zrozumienia Skali są koncepcje przetrwania, unikania i współpracy. Trzy wspomniane “światy”, rzeczywistości, w których ludzie nawzajem się utrzymują. Zachowania charakterystyczne dla stadium przetrwania powodują, że inni również zachowują się w ten sposób. Osoby pozostają w nim uwięzione. Model Skali Współpracy zakłada możliwość wyprowadzenia ich na dalsze stopnie Skali i może być zastosowany adekwatnie do celu lub sytuacji.

Przebywanie w stadium przetrwania oznacza funkcjonowanie pod ogromną presją. Reakcją na nacisk i presję jest odpychanie, obrona. To albo wygrać, albo przegrać. My albo oni. W tym stadium obwiniasz innych, obgadujesz, nastawiasz przeciwko sobie. Dominuje nastawienie negatywne, zorientowane na problem, krytyka.

Unikanie jest najbardziej fascynującym stadium, ponieważ ludzie, którzy się w nim znajdują, zazwyczaj nie okazują, czego i dlaczego unikają. Istnieje wiele powodów, dla których znajdują się w stadium unikania: mogą nie chcieć walczyć o przetrwanie; mogą mieć wątpliwości, w jakim miejscu się znajdują, jak przebiega proces, którego są częścią; jaki jest kierunek ich podążania; sytuacja jest dla nich niepewna lub niejasna; mogą nie mieć żadnych celów do realizowania; mogą (już) nie chcieć współpracować lub właśnie zrezygnowali ze współpracy

Współpraca oznacza dzielenie się, okazywanie wzajemnego uznania, utwierdzania się. Szukanie wspólnych celów, wykorzystywanie wzajemnych zasobów (umiejętności, talentów), uczenie się od siebie nawzajem, wspólne poszukiwanie rozwiązań, na których wszyscy skorzystają.

Podczas warsztatu wykorzystujemy aktywne metody szkoleniowe, aby uczestnicy mogli doświadczyć każdego ze wspomnianych stanów, a następnie poddać to refleksji i wyciągnąć wnioski. Program jest kierowany zarówno do managerów, team leaderów, jak i całych zespołów.

 

 

Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu o Skali Współpracy i teambuildingu

Zobacz też