Top
Integracja online

Integracja online

Co to jest integracja online?

Integracja online to działania, które mają na celu wzmocnić zespół i wesprzeć go w pracy zdalnej. W naszym wykonaniu integracja online (via Zoom, Webex, MS Teams) to wydarzenie łączące integrację z rozwojem. Spotykając się wirtualnie można z zespołem wypracować – oprócz rozrywki – realne wzmocnienie i pogłębienie więzi. To zaś przekłada się na lepszą współpracę. 

Poznaj naszą ofertę

Cele integracji online

W naszej ofercie proponujemy programy, które jednoczą zespół wokół wspólnego celu. Uczestnicy podczas wydarzenia ćwiczą umiejętność współpracy. Rozwijają również kompetencje miękkie niezbędne dla efektywnego funkcjonowania grupy – szczególnie zespołów rozproszonych. Stawiamy na integrację online, która przekłada się na lepsze funkcjonowanie zespołu.

Budowanie zaangażowania

Naszym celem jest przede wszystkim zaangażowanie uczestników. Podczas integracji online zdarza się, że uczestnicy pozbawieni bezpośredniego kontaktu, wyłączają się. By tego uniknąć, u nas nad każdym wydarzeniem sprawują opiekę doświadczeni animatorzy. Dbają o atmosferę i motywują do działania. Regułą są włączone kamerki, minimum niezbędnych instrukcji i maksimum działania po stronie uczestników. 

Planujesz integrację online? Skontaktuj się z nami.