Top
Team Up – Team building online

Team Up - Team building online

Przedstawiamy angażujący, kilkuetapowy program rozwojowy, mający na celu pomoc zespołowi w efektywnej pracy zdalnej. Warsztat Team Up to team building online dla najbardziej wymagających: maksimum praktyki, minimum teorii, aktywne metody szkoleniowe i – przede wszystkim – okazja do rozwoju dla zespołu.

team-building-online
Gdzie:

Zoom/Webex/MS Teams

Czas trwania:

Kilka spotkań po 2 godziny

Liczba uczestników:

od 6 do 30 osób

Język prowadzenia:

polski lub angielski

Atuty projektu:

coaching zespołowy dopasowany do potrzeb

aktywizujące, wciągające techniki szkoleniowe

pogłębiona integracja uczestników

maksimum praktyki, minimum teorii

Team building online Team Up ta aktywny warsztat nastawiony jest na rozwój zespołu z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb a jego przebieg i kształt na bieżąco jest dopasowywany do dynamiki grupy. Podczas spotkania uczestnicy przede wszystkim będą mieli możliwość poznać się lepiej oraz zintegrować i wzrastać jako zespół. Warsztat może też realizować inne cele, dopasowane do potrzeb konkretnej grupy np. szlifować komunikację zespołową.

Jak wygląda warsztat Team Up?

Z grupą pracuje doświadczony trener, który potrafi zadbać o poziom satysfakcji uczestników i jednocześnie efektywnie zrealizować ustalone cele spotkania. Poza zadaniami bezpośrednio ukierunkowanymi na lepsze poznanie się, uczestnicy zmierzą się z zadaniami nastawionym na rozwijanie umiejętności zdalnej współpracy. Każde zostaje zwieńczone pogłębionym omówieniem prowadzonym przez trenera – facylitatora.

Spodziewane efekty spotkania

Refleksja nad tym, jak przebiegało wykonanie zadania, pozwala na wspólne wyciągnięcie wniosków dotyczących efektywności zespołowej, relacji oraz wypracowanie przez grupę dobrych praktyk dotyczących zdalnej, codziennej pracy.

Dokładny program merytoryczny warsztatu jest dopasowywany po analizie potrzeb zespołu wykonanej przed jego realizacją. Po zakończeniu cyklu pracownicy – przykładowo – są zintegrowani, lepiej potrafią się odnaleźć w pracy zdalnej, rozmawiają otwarciej o trudnościach i wspólnie szukają rozwiązań. To, jakie efekty przyniesie warsztat, zależy bezpośrednio od zaproponowanego programu merytorycznego.

Jeśli nie jesteś pewny/a, czy ten team building online jest właściwy dla Twojego zespołu, skontaktuj się z nami.

Zobacz też