Top

FRIS® dla zespołu

Warsztat FRIS® dla zespołu to wyjątkowe spotkanie wokół indywidualnych cech i preferencji każdego członka zespołu oraz tego, w jaki sposób dana grupa może osiągnąć maksimum efektywności i zadowolenia.

Lokalizacja:

W budynku/online

Czas trwania:

1-2 dnia szkoleniowe

Liczba uczestników:

bez ograniczeń

Atuty projektu:

Poznanie własnych stylów myślenia i działania FRIS®

Poznanie roli w zespole zgodnej w własnymi preferencjami i predyspozycjami

Badanie potencjału zespołu

Raporty indywidualne i zespołowe FRIS®

Warsztat FRIS® dla zespołu to spotkanie, mające na celu przyjrzenie się indywidualnym cechom i talentom każdego członka zespołu.

FRIS® to polskie narzędzie służące do badania indywidualnych stylów poznawczych. Badanie FRIS® określa styl działania oraz styl myślenia danej osoby. Są to często automatyczne lub preferowane i wykształcone na wczesnym etapie życia sposoby funkcjonowania, myślenia i podejmowania aktywności. Jeśli funkcjonujemy w obszarze swoich naturalnych predyspozycji możemy osiągnąć więcej, być skuteczniejsi i bardziej spełnieni. Kluczem do sukcesu w pracy zespołowej jest znajomość swoich naturalnych atutów oraz pełnienie roli zgodnej z nimi. Pierwszym krokiem do poznania własnego potencjału jest badanie FRIS®.

FRIS®, czyli co?

Akronim FRIS® to Fakty, Relacje, Idee i Struktury. Są to cztery dominujące perspektywy – sposoby przetwarzania informacji.

 

Perspektywa Faktów oznacza koncentrację na tych elementach sytuacji, które wydają się obiektywne i niepodważalne.

Perspektywa Relacji to wyczuwanie sytuacji jako sieci wzajemnych powiązań wraz ze sobą, jako ich uczestnikiem.

Perspektywa Idei to postrzeganie sytuacji globalnie, jako punktu wyjścia do kreowania nowych, własnych koncepcji.

Perspektywa Struktur to docieranie do podstaw i przyczyn sytuacji poprzez analizę jej elementów.

 

Choć jesteśmy w stanie w toku życia rozwijać się i swoją percepcję, każdy z nas ma pewien dominujący sposób reagowania w momencie zetknięcia się z nową sytuacją. Poznanie go umożliwia pełną realizację swojego potencjału.

Nikt nie rodzi się po to, żeby stawać się kimś innym.” Marek Kamiński

Styl poznawczy to według jednego z najpopularniejszych psychologów różnic indywidualnych, Jeromego Kagana, stała preferencja indywidualna dotycząca sposobu spostrzeżeniowego organizowania i pojęciowego kategoryzowania świata zewnętrznego. 

Najpierw badanie FRIS® dla każdego członka zespołu!

Zanim zaczniemy pracę z zespołem, musimy poznać indywidualne style myślenia i działania FRIS® każdego jego członka. Badanie odbywa się online i trwa około 30 minut, a następnie certyfikowani trenerzy FRIS® konsultują uzyskane wyniki i przedstawiają Raport Indywidualny FRIS®. Kolejnym krokiem jest organizacja grupowego spotkania.

Jak wygląda warsztat?

Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas warsztatu uczestnicy poznają teorie stylów poznawczych i różnic indywidualnych, a następnie nauczą się modelu FRIS®. Opanowanie podstaw teoretycznych umożliwi lepsze rozumienie oraz właściwe wykorzystywanie swoich wyników. W kolejnym kroku członkowie zespołu zapoznają się ze swoimi stylami myślenia i działania FRIS® oraz wspólnie będą zastanawiać się nad praktycznym zastosowaniem nowej wiedzy w swojej pracy: w komunikacji ze sobą, z klientami, z innymi pracownikami czy w pracy projektowej. Nad procesem czuwa certyfikowany trener FRIS®, który dba zarówno o komfort uczestników, etyczne wykorzystywanie danych psychometrycznych oraz praktyczny wymiar spotkania.

Jakich efektów mogę się spodziewać?

Zmiany zależne są od wielu czynników, zatem trudno jest przewidzieć ich ich tempo i rozmiar, ale jedno jest pewne: są one nieodwracalne. Warsztat oparty na badaniu FRIS® dostarcza zespołowi nowego języka, który nie stygmatyzuje i podkreśla istotę indywidualnych zasobów i preferencji poznawczych. Dzięki temu członkowie zespołu będą rozumieć swoje potrzeby, przyczyny trudności i konfliktów, jak również będą w stanie sprawniej ze sobą pracować i komunikować się. Wprowadzenie modelu FRIS® może sprawić, że wzajemne obwinianie się i krytykowanie zostanie zastąpione postawą akceptacji dla różnorodności i postrzeganiem siebie i innych w kategoriach względnie stałych, preferencyjnych stylów myślenia i działania, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość relacji i atmosferę w zespole.

 

 

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach i potrzebach Twojego zespołu!

Zobacz też