Top
Odporność psychiczna – szkolenie dla firm

Odporność psychiczna - szkolenie dla firm

Odkryj moc odporności psychicznej w firmie i przekształć wyzwania w siłę Twojego zespołu! Dowiedz się, jak nasze wyjątkowe warsztaty mogą zrewolucjonizować efektywność i dobrostan w Twojej organizacji.

Lokalizacja:

W budynku/online

Czas trwania:

1-2 dni szkoleniowe

Liczba uczestników:

bez ograniczeń

Atuty projektu:

Poznanie różnych koncepcji odporności psychicznej

Poznanie sposobów rozwijania odporności psychicznej

Badanie potencjału zespołu

Raporty indywidualne

Odporność psychiczna dla firm to program, który ma na celu pomóc jednostkom i zespołom w efektywniejszym i bardziej satysfakcjonującym funkcjonowaniu.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, gdzie presja i wyzwania są na porządku dziennym, kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji jest odporność psychiczna jej zespołów. To właśnie ona decyduje o tym, jak efektywnie możemy stawiać czoła trudnościom, radzić sobie ze stresem i przekształcać wyzwania w możliwości. Rozwijanie odporności psychicznej to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Wskazuje na to nie tylko nasze doświadczenie, ale i badania naukowe, dlatego z radością zapraszamy Was na nasze szkolenia, które są kluczem do odblokowania Waszego potencjału!

Odporność psychiczna, czyli co?

Według Clougha i Strycharczyka (2011), odporność psychiczna stanowi aspekt osobowości, który wpływa na sposób, w jaki jednostki odpowiadają na stres, presję oraz różnorodne wyzwania, bez względu na okoliczności. Kontrola, Zaangażowanie, Pewność siebie oraz Wyzwanie to cztery obszary modelu 4C. Odpowiada on przytoczonej definicji, umożliwia badanie tego konstruktu u pracowników i zespołów oraz rozwijanie go. Posiadany przez nas certyfikat MTQ od AQR International świadczy o najwyższym poziomie kompetencji i wykonywania usług. 

„Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni jest nasza moc do wyboru naszej odpowiedzi. W naszej odpowiedzi leży nasz wzrost i nasza wolność” Viktor E. Frankl

Nasze metody pracy

W naszych szkoleniach z odporności psychicznej łączymy mini wykłady z praktycznymi ćwiczeniami warsztatowymi, oferując uczestnikom bogate doświadczenie edukacyjne. Praca w grupach, parach, a także zadania indywidualne, umożliwiają głębokie zrozumienie i rozwój osobistych umiejętności. Wymiana doświadczeń i dyskusje otwierają przestrzeń na dzielenie się wiedzą i wzajemne uczenie się, podczas gdy badanie MTQ (Mental Toughness Questionnaire) dostarcza indywidualnych wglądów w poziom odporności psychicznej, umożliwiając skierowanie rozwoju w najbardziej efektywny sposób.

Jak wygląda warsztat z odporności psychicznej?

Najchętniej zaprosilibyśmy każdy zespół na kilkudniowy trening. Zazwyczaj jednak nie jest to możliwe i opracowaliśmy kilka scenariuszy w zależności od tego, ile mamy czasu i jakie są oczekiwania grupy. Przed każdą realizacją przeprowadzamy badanie potrzeb, aby zrozumieć, z czym mierzy się zespół i jak możemy mu pomóc. Następnie przeprowadzamy badanie odporności psychicznej MTQ i przygotowujemy raporty dla uczestników. 

 

Szkolenie z odporności psychicznej może zawierać wszystkie lub wybrane z następujących elementów:

• Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat odporności psychicznej
• Poznanie metod wzmacniania odporności psychicznej – Model 4 C oraz inne
skuteczne sposoby
• Poznanie i doświadczenie technik regulacji emocji
• Poznanie i doświadczenie narzędzi zarządzania własną energią
• Poczucie wpływu, pewność siebie i korzystanie z własnych zasobów a odporność
psychiczna
• Poznanie metod dbania o równowagę życiową (work-life balance)

Dlaczego warto?

Szkolenie z odporności psychicznej dla firm może przynieść szereg korzyści, które wykraczają poza pojedyncze osiągnięcia indywidualnych pracowników. Oto kluczowe aspekty, na które może wpłynąć takie szkolenie:

Zwiększona efektywność pracy

Pracownicy, którzy są odporni psychicznie, lepiej radzą sobie ze stresem i presją, co przekłada się na wyższą efektywność w pracy. Są w stanie skupić się na zadaniach i osiągać cele, nawet w trudnych warunkach.

Poprawa zdrowia psychicznego i dobrostanu

Szkolenie z odporności psychicznej uczy, jak radzić sobie ze stresem, lękiem i innymi negatywnymi emocjami. To może znacząco poprawić ogólny dobrostan pracowników, zmniejszając ryzyko wypalenia zawodowego i chorób związanych ze stresem.

Lepsza atmosfera w zespole

Pracownicy, którzy są odporni psychicznie, często wykazują większą empatię i lepsze umiejętności komunikacyjne. To sprzyja budowaniu pozytywnych relacji w zespole, co przekłada się na lepszą współpracę i atmosferę w miejscu pracy.

Większa kreatywność i innowacyjność

Odporność psychiczna umożliwia pracownikom lepsze radzenie sobie z niepewnością i zmianami, co jest kluczowe dla kreatywności i innowacyjności. Zespoły, które są w stanie adaptować się do nowych sytuacji i podejmować ryzyko, częściej wprowadzają innowacyjne rozwiązania.

Zwiększona odporność organizacyjna

Firmy z zespołami o wysokiej odporności psychicznej są lepiej przygotowane na radzenie sobie z kryzysami i nieoczekiwanymi zmianami w otoczeniu biznesowym. To zwiększa ogólną odporność organizacji i jej zdolność do długoterminowego rozwoju.

Przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Organizacje, które inwestują w rozwój osobisty i zawodowy swoich pracowników, w tym w szkolenia z odporności psychicznej, są bardziej atrakcyjne dla obecnych i potencjalnych pracowników. To pomaga w budowaniu silnej marki pracodawcy i zatrzymywaniu kluczowych talentów w firmie.

Lepsze zarządzanie zmianą

Szkolenie z odporności psychicznej przygotowuje pracowników na efektywne zarządzanie zmianą, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Pracownicy uczą się, jak adaptować się do nowych warunków i jak wykorzystywać zmianę jako okazję do rozwoju.

 

Wprowadzenie szkolenia z odporności psychicznej do oferty rozwojowej firmy to inwestycja, która przynosi korzyści na wielu poziomach, od indywidualnego dobrostanu pracowników, przez efektywność zespołów, aż po strategiczną przewagę konkurencyjną całej organizacji.

 
Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach i potrzebach Twojego zespołu!

Zobacz też