Top

DR AGNIESZKA LEŚNY

Trener, pedagog, antropolog i doktor nauk społecznych. Zawodowo przez wiele lat związana z instytucjami kultury, administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz małymi przedsiębiorstwami. Równolegle z praktyką trenerską zajmuje się badaniami i rozwojem teorii oraz metod experiential education. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych. Zrealizowała ponad 400 godzin treningów i szkoleń z wykorzystaniem gier i symulacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z procesami uczenia się, kultury organizacji, tworzenia zespołów oraz ewaluacji. Pracuje również jako trener w metodyce outdoor i adventure education w środowisku międzynarodowym.

Stanowisko Trener, pedagog i antropolog
Schedule