Top

Warsztat oparty o model Skali Współpracy

Jak to się dzieje, że niektóre grupy “pracują jak w zegarku” - są zgrane, dobrze się ze sobą czują i osiągają wspólne cele, a inne potrafią się całkowicie zblokować?

Lokalizacja:

W budynku/na zewnątrz/online

Czas trwania:

od 2 do 6 godzin

Liczba uczestników:

Od 5

Atuty projektu:

poznanie wyjątkowego modelu

dyskusja w oparciu o własne doświadczenie

wypracowanie pomysłów prowadzących do rozwoju współpracy

Jak to się dzieje, że niektóre jednostki i zespoły intensywnie ze sobą współpracują, a inne nie? Dlaczego większość grup i organizacji potrafi tkwić długo w marazmie, podczas gdy inni polaryzują się pomiędzy konfliktem a synergicznym działaniem?

Między innymi te pytania zadawali sobie twórcy Skali Współpracy.

W naszym przekonaniu, grupy i jednostki funkcjonują pomiędzy trzema ogólnymi „stanami”: zmagania, unikania i współpracy. Znalezienie się w konkretnym stanie ma swoje konsekwencje; zmaganie generuje opór, unikanie oznacza dystans, a współpraca przyczynia się do wzrostu zaufania. Do każdego z tych stanów prowadzą „klucze”, czyli narzędzia, techniki, zachowania, które mogą sprzyjać przemieszczaniu się pomiędzy nimi.

Główną ideą inspirującą twórców Skali Współpracy jest poszukiwanie optymalnego sposobu działania, dążącego do współpracy. W naszej codziennej pracy doświadczyliśmy, jak bardzo wzrastamy dzięki otwartości na współpracę oraz gotowości do dzielenia się z innymi.

Oczywiście, model jest pewnym uproszczeniem, dzięki temu stosunkowo szybko może być zrozumiany i zaimplementowany przez zespoły czy organizacje. Stosując go w praktyce, można łatwo zorientować się, gdzie na Skali Współpracy grupa czy jednostka aktualnie się znajduje i jakie kroki warto podjąć, by udoskonalić współpracę.

Kluczami do zrozumienia Skali są koncepcje zmagania, unikania i współpracy. Trzy wspomniane “światy” to rzeczywistości, stany, w których ludzie funkcjonują.

Każdy ze „światów” rządzi się swoimi prawami. To co je łączy, to fakt, że im więcej jednostek znajduje się w danym „świecie” tym bardziej przyciąga on pozostałych członków zespołu, tworząc w efekcie swoistą, grupową „grawitację”.

Przebywanie w świecie zmagania oznacza funkcjonowanie pod ogromną presją. Reakcją na nacisk i presję jest odpychanie, obrona. To albo wygrać, albo przegrać. My albo oni. W tym świecie obwiniasz innych, obgadujesz, nastawiasz przeciwko sobie. Dominuje  negatywna postawa, zorientowane na trudności oraz krytyka.

Unikanie jest najbardziej fascynującym stanem, ponieważ ludzie, którzy się w nim znajdują, zazwyczaj nie okazują, czego i dlaczego unikają. Istnieje wiele powodów, dla których znajdują się w świecie unikania: mogą nie chcieć walczyć o przetrwanie; mogą mieć wątpliwości, w jakim miejscu się znajdują, jak przebiega proces, którego są częścią. Czasami nie wiedzą, jaki jest kierunek ich działań albo sytuacja jest dla nich niepewna lub niejasna. Nie mają celu do zrealizowania albo go nie rozumieją czy też nie jest dla nich ważny. Mogą też (już) nie chcieć współpracować lub właśnie zrezygnowali ze współpracy

Współpraca oznacza dzielenie się, okazywanie wzajemnego uznania, utwierdzania się. Jest to szukanie wspólnych celów, wykorzystywanie wzajemnych zasobów (umiejętności, talentów), uczenie się od siebie nawzajem, wspólne poszukiwanie rozwiązań, na których wszyscy skorzystają. W tym stanie ludzi chętnie udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej oraz ją przyjmują, dominuje otwartość oraz nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.

Podczas warsztatu wykorzystujemy aktywne metody szkoleniowe, aby uczestnicy mogli doświadczyć każdego ze wspomnianych stanów, a następnie poddać to refleksji i wyciągnąć wnioski. Program jest kierowany zarówno do managerów, team leaderów, jak i całych zespołów.

 

 

Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu o Skali Współpracy i teambuildingu

Zobacz też