Top

MICHAŁ SKONIECKI

Certyfikowany coach w podejściu wielopoziomowym, trener oraz mediator. Ukończył Psychologię i Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się we Wspieraniu Rozwoju Osobowości i Psychologii Biznesu.Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niesie pomoc klientom w przyspieszaniu tempa rozwoju, udoskonalaniu osiągnięć i podnoszeniu jakości życia. Pracuję w zakresie związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami międzyludzkimi. Wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju osobistego rozwija od 2009 roku. Od strony naukowej prowadzi badania w zakresie motywacji, przechodzenia zmiany oraz wpływu perspektywy czasowej na nasz dobrostan. W praktyce bierze udział w wykładach, szkoleniach, warsztatach i treningach.

Stanowisko Coach, trener oraz mediator
Schedule