Top

MICHAŁ SKONIECKI

Menadżer, trener i certyfikowany coach w podejściu wielopoziomowym. Absolwent Psychologii i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Przedsiębiorca, praktyk marketingu i sprzedaży. Specjalizuje się w Psychologii Biznesu i Wspieraniu Rozwoju Osobowości. Pracuje z klientami w zakresie związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami międzyludzkimi. Pisze również doktorat z tematyki oddziaływania warsztatów na dobrostan psychiczny. Wiedzę i umiejętności w zakresie rozwoju osobistego rozwija od 2009 roku. Od strony naukowej prowadzi badania w zakresie motywacji oraz wpływu perspektywy czasowej na nasz dobrostan. W praktyce wdraża projekty, konsultuje, prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia oraz wykłady. Pomaga ludziom rozwijać się w życiu zawodowym jak i osobistym: w przyspieszaniu tempa rozwoju, udoskonalaniu osiągnięć i podnoszeniu jakości życia. Słucha, obserwuje i przystosowuje własne podejście do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Skuteczne wdraża techniki zarządzania w organizacjach redukując ich koszty i zwiększając zyski. Dzięki jego szkoleniom klienci biznesowi podejmują trafniejsze decyzje, polepszają efekty działania i pełniej korzystają ze swoich możliwości.

Stanowisko Coach, trener oraz mediator
Schedule