Top
Blog
Team building Co daje warsztat FRIS® dla zespołu?

Co daje warsztat FRIS® dla zespołu?

Tydzień temu zorganizowaliśmy nasze wewnętrzne spotkanie firmowe. Jego celem było wprowadzenie modelu FRIS®, zapoznanie wszystkich naszych trenerów z koncepcją stylów myślenia oraz prezentacja naszego Raportu zespołowego FRIS®. Zapraszamy do zapoznania się z refleksjami po naszym warsztacie.

Co daje warsztat FRIS® dla zespołu?

 

Nikt nie rodzi się po to, żeby stawać się kimś innym.

Autorem powyższych słów jest jeden z polskich podróżników, Marek Kamiński. Uważa on, że do osobistego spełnienia kluczowe jest odkrycie siebie i swojego potencjału. Choć brzmi to jednocześnie wyświechtanie i abstrakcyjnie, podejście FRIS® umożliwia proste wykonanie tego zalecenia.

Różnimy się preferencjami.

Jeśli będziemy uczyć się konkretnych umiejętności wystarczająco długo i konsekwentnie, jesteśmy w stanie nauczyć się niemal wszystkiego, lecz to nie umiejętności są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania zespołu. To również nie kultura organizacji ani sprawnie zaplanowane procesy. Efektywnie funkcjonujący zespół to taki, który rozumie i wykorzystuje swoje indywidualne preferencje, bo tym się różnimy i to jest w nas niezmienne.

Wymiary FRIS®

Na podstawie stylów i preferencji poznawczych autorzy FRIS® wyszczególnili sześć wymiarów, które opisują nasz preferowany i często automatyczny sposób przetwarzania informacji oraz działania. Nie opisują one każdego zachowania człowieka w każdej sytuacji – to ważne, żeby nie upraszczać i nie stereotypizować – lecz opisują wzorce myślenia i działania. Te wzorce oznaczają, że jesteśmy np. bardziej zorientowani na kompromis albo na bardziej na wynik. Jesteśmy bardziej skupieni na współdziałaniu lub bardziej na indywidualnym kreowaniu. Bardziej na upraszczaniu i decydowaniu lub na uszczegóławianiu i analizowaniu. To nie znaczy, że nie potrafimy inaczej. To znaczy, że tak wygląda nasz optymalny świat.

Warsztat FRIS® dla zespołu

Warsztat FRIS® umożliwia identyfikację potencjału zespołu oraz istniejących trudności wynikających z indywidualnych preferencji funkcjonowania. Wprowadza nowy język, który jest neutralny i nie ocenia poszczególnych postaw. Dzięki niemu uczestnicy wypracowują nowe schematy współpracy oraz komunikacji bazując na jednostkowych wzorcach myślenia i działania.

Co się zmieni po warsztacie?

Ostatnią częścią warsztatu FRIS® dla zespołu są pytania: co zrobicie z tą wiedzą? Jak zamierzacie z niej korzystać? Na szczęście nie mamy mocy sprawczej i nie możemy diametralnie zmienić naszych klientów. Możemy ich jedynie zainspirować do nowej perspektywy i zachęcić, by z niej skorzystali, natomiast skala jej użycia zależy tylko i wyłącznie od gotowości zespołu i firmy. Niektórzy obawiają się, że przez wprowadzenie modelu FRIS® osoby decyzyjne utracą kontrolę nad tym, co przez lata tworzyli. Mamy nadzieję, że tym ostatnim akapitem uspokoiliśmy te obawy : )