Top
Blog
Team building 5 Dysfunkcji Pracy Zespołowej P. Lencioniego
firmowy-team-building

5 Dysfunkcji Pracy Zespołowej P. Lencioniego

Patrick Lencioni, amerykański publicysta, o którym więcej można dowiedzieć się z Wikipedii (klik) nie bez powodu doczekał się wpisu w tej internetowej encyklopedii. Jest autorem 9 książek, zaś jedna z nich zatytułowana „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej” stała się światowym bestsellerem.

Książka jest zbeletryzowanym, rozbudowanym case study. Jest to historia pewnego zespołu, na której podstawie Patrick Lencioni przedstawił tytułowe 5 dysfunkcji oraz to, jak one wpływają na funkcjonowanie zespołu. Tak się prezentują dysfunkcje:

 

#1 Brak zaufania

Strach przed ujawnieniem swoich słabości i błędów uniemożliwia budowanie zaufania w zespole. Członkowie zespołu nie są na siebie otwarci, niechętnie proszą o pomoc, nie lubią ze sobą spędzać czasu oraz unikają spotkań.

Brak zaufania można zaobserwować po takich zachowaniach jak:

  • ukrywanie niepowodzeń
  • zamiatanie problemów „pod dywan” nawet wówczas, gdy może to oznaczać negatywne konsekwencje dla organizacji
  • poszukiwanie winnego
  • niepodejmowanie trudnych rozmów.

 

#2 Obawa przed konfliktem

Chęć utrzymania sztucznej harmonii uniemożliwia wystąpienie konstruktywnego, ideologicznego konfliktu i wymiany opinii. Trudne tematy są pomijane podczas spotkań, a same spotkania bywają nudne. Nie ma przestrzeni, by jasno komunikować swoje, czasem kontrowersyjne, poglądy.

 

#3 Brak zaangażowania

Brak zdrowego konfliktu, przejrzystości działań i ról powodują, iż członkowie zespołu rzadko autentycznie angażują się w podejmowanie decyzji i ich realizację. W zespole nie ma jasności co do celu, do którego dąży. Raz podjęte decyzje są wielokrotnie dyskutowane, co zmniejsza produktywność. Brak możliwości wyrażenia swojej opinii w sposób otwarty, co wynika z obawy przed konfliktem, skutkuje brakiem zaangażowania. Nie chodzi też tylko o to, aby przeforsować własne zdanie czy koncepcję. Sama możliwość wyrażenia swojego zdania wpływa korzystnie na zaangażowanie, nawet jeśli finalnie nie zostanie ono wzięte pod uwagę,

#4 Unikanie odpowiedzialności

Z powodu braku pełnego zaangażowania powstaje atmosfera unikania odpowiedzialności. Unikając niewygodnych konfrontacji, członkowie zespołu nie zwracają uwagi innym, gdy ich działania nie sprzyjają produktywności i dobru zespołu. Nie udzielają sobie informacji zwrotnej na bieżąco. Cała odpowiedzialność za korygowanie działań zespołu spoczywa na barkach jego lidera.

#5 Brak dbałości o wyniki

Chęć zdobycia osobistego uznania negatywnie wpływa na koncentrowanie się na wspólnym sukcesie. Własne potrzeby, czy potrzeby własnego działu, są przedkładane ponad wspólne cele zespołu. Członkowie zespołu nie są skłonni do żadnych poświęceń na rzecz wyników całego zespołu. Dominuje myślenie o jednostkowym interesie ponad troską o dobro zespołu czy też organizacji

 

5 dysfunkcji a team building

Co ma wspólnego teoria Patricka Lencioniego z obszarem działalności Teamformacji? Przede wszystkim wspieramy się tym modelem w naszym myśleniu o zespołach. Działania, które proponujemy naszym klientom, mają przede wszystkim na celu rozbudowanie i wzmocnienie podstawy piramidy, którą jest zaufanie. Jeśli w zespole panuje atmosfera wzajemnego zaufania, jego członkowie nie obawiają się wyrażać szczerze swoich opinii. Nie boją się również poprosić o pomoc czy też przyznać do niewiedzy czy do popełnienia błędu. W takich zespołach jest większa gotowość do udzielania i przyjmowania feedbacku.

Team building, czyli wspólne spędzanie czasu oraz podejmowanie wyzwań, sprzyja budowaniu atmosfery współpracy oraz zacieśnianiu więzi między członkami zespołu. Jako trenerzy, facylitujemy dyskusje podczas których zachęcamy do szczerości i mówienia też o tym, co w zespole i jego funkcjonowaniu nie działa. Doświadczenie wyniesionem ze spotkania team buildingowego tworzy grunt pod tego typu rozmowy w codziennej, biurowej rzeczywistości.