Team building

Team building to działania, które prowadzą do stworzenia efektywnego zespołu. W oferowanych przez nas projektach łączymy świetną zabawę z wartością dodaną, jaką jest rozwój i refleksja.

Tworzymy zaskakujące scenariusze, gry i warsztaty, które pozwalają uczestnikom na oderwanie się od codziennej rutyny i lepsze wzajemne poznanie. Zobacz oferowane przez nas programy, zapraszamy również do kontaktu.Team building - schemat

Popularne programy

Lip Dub

Lip Dub to twórcza zabawa zespołowa, w której uczestnicy jednoczą swoje siły w realizacji firmowego teledysku rodem z MTV.Lip Dub is a creative team play in which participants unite their forces in the implementation of a company music video straight from MTV.

Na tropie zbrodniOn the crime's trail

Grupa pod okiem agencji detektywistycznej rozwiązuje tajemnicę pewnej zbrodni.The group under the watchful eye of the detective agency solves the mystery of a certain crime.

Obcy są wśród nas Aliens are among us

Kosmiczny scenariusz w otoczeniu obcych i ściśle tajna misja rodem z Men In Black.A space scenario surrounded by aliens and a top-secret mission straight from Men In Black.

Jak rozumiemy team building?

Zapożyczony z języka angielskiego termin team building online od pewnego czasu na dobre zagościł w polskich realiach spotkań integracyjnych, jednak tłumaczony dosłownie jako “budowanie zespołu online” wciąż rozumiany jest w różny sposób. Zwyczajowo team buildingiem określane są różne aktywności, które po prostu angażują pewną liczbę osób we wspólne działanie. Dla nas obligatoryjnym elementem team buildingo online jest nie tylko wspólne przeżywanie emocji, ale również możliwość porozmawiania o nich i pogłębienie relacji.
Innym obliczem team buildingu online są działania coachingowe, których zadaniem jest diagnoza obszarów rozwojowych zespołu, stworzenie odpowiednich warunków pracy i wyposażenie jego członków w niezbędne umiejętności, które wspomogą ich efektywność. Zazwyczaj mają one formę cyklu warsztatów online, poprzedzonych analizą potrzeb szkoleniowych, na których członkowie rozwijają różne kompetencje miękkie, np. komunikację, udzielanie informacji zwrotnej, asertywność.

Na pierwszy rzut oka te dwa sposoby rozumienia team buildingu mają ze sobą niewiele wspólnego, jednak nabierają nowego znaczenia, gdy umieści się je na jednej osi. Z jednej strony mamy działania nastawione głównie na wspólną zabawę - eventy, z drugiej ukierunkowane na rozwój - szkolenia. Planując działania team buildingowe zawsze będziemy poruszać się na tych dwóch wymiarach.

schemat - mądry team building

Mniej więcej na środku znajduje się oferowany przez nas “mądry team building”, w którym łączymy podejście coachingowe i eventowe zapewniając zespołom warunki do rozwoju poprzez wspólną zabawę i refleksję. Czyli wszystko, co najlepsze.
Zobacz więcej