Oferta

Gry miejskie

Twierdza
The Stronghold

W obliczu nadciągających sił wroga mieszkańcy zamku muszą się przygotować do wielomiesięcznego oblężenia. Czasu jest coraz mniej a przed nimi wiele przygotowań.
Up against of the approaching enemy forces, the inhabitants of the castle must prepare themselves for months of siege. There is less and less time and many preparations ahead of them.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

3 - 6hLiczba uczestników:

8 - 80 osób
up to 80 participants

Atuty projektu:


  • Unikalna, średniowieczna atmosfera
  • Różnorodne zadania grupowe
  • Rozwijanie kompetencji zespołowych podczas wspólnej zabawy

  • A unique, medieval atmosphere
  • Various tasks
  • Developing team competences while having fun together

Twierdza jest wyjątkową grą scenariuszową, w której uczestnicy cofają się w przeszłość, aby wcielić się w role mieszkańców średniowiecznego zamku.

Nadchodzą ciężkie czasy, gdy wróg przekracza granicę naszego spokojnego królestwa. Jest kwestią kilku tygodni, a nawet dni zanim stanie u naszych bram.

W obliczu nadchodzącego zagrożenia uczestnicy jednoczą siły, aby jak najlepiej przygotować swoją twierdzę do oblężenia.

Zadanie nie jest łatwe, ponieważ trzeba zająć się wieloma niezbędnymi kwastiami a czas nieubłagalnie ucieka. Tylko sprawna współpraca i podział zadań pozwolą mieszkańcom zamku skutecznie odeprzeć atak wroga.

Uczestnicy podzieleni na mniejsze brygady operacyjne wyruszają w teren, aby zdobyć potrzebne surowce i niezbędne umiejętności, dzięki którym przetrwają w obliczu zagrożenia.

Gra scenariuszowa Twierdza to wyjątkowa propozycja, która zachęca do rozwijania współpracy w grupie w unikalnej, średniowiecznej atmosferze. To także okazja do wspólnej zabawy, okraszonej rożnymi ciekawostkami z wieków średnich.

The Stronghold is a unique scenario game in which its participants move back in time to play the roles of the inhabitants of the medieval castle.

Hard times are coming, when the enemy crosses the border of our peaceful kingdom. It is a matter of a few weeks or even days before he comes to our gates.

In the face of impending danger, participants unite to prepare their stronghold for siege as best as possible.

The task is not easy, because you have to deal with many necessary acids and the time is running out. Only efficient cooperation and division of tasks will allow the castle residents to survive the attack of the enemy.

Participants divided into smaller operating brigades set off to get the necessary resources and the necessary skills to survive in the face of danger.

Screenplay game The Fortress is a unique proposition that encourages the development of cooperation in a group in a unique, medieval atmosphere. It is also an opportunity to have fun together, with various curiosities from the middle ages.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT