Oferta

Warsztaty rozwojowe

Team building z domu
Home office team building

Coraz więcej firm i pracowników decyduje się na rozwiązanie home office. Choć z pozoru wydaje się ono atrakcyjne, długoterminowo może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji jak, na przykład, poczucie izolacji.

More and more companies choose home office as an effective solution. It seems to be attractive, but in the long run it may lead to many negative consequences such as feelings of isolation and loneliness.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

2-4hLiczba uczestników:

8-40

Atuty projektu:


  • nawiązanie nowych znajomości
  • bliższe poznanie się
  • dobra zabawa
  • wzmocnienie poczucia przynależności do zespołu
  • integracja online dla zespołu


  • establishing new relationships
  • strengthening the bonds within the team
  • great fun
  • boosting the team spirit

Team building z domu to niecodzienna atrakcja integracyjna online. Podczas projektu uczestnicy będą mogli się lepiej poznać, zaangażować w kreatywne i oderwane od rzeczywistości zadania oraz nawiązać nowe znajomości.

Gdy pracujemy z domu, wszelkie interakcje z kolegami i koleżankami ograniczają się głównie do służbowych, zaplanowanych wideokonferencji oraz sporadycznych czatów. Uniemożliwione jest spontaniczne żartowanie, narzekanie, proszenie o radę, czy nawet poznanie kogoś nowego podczas zwykłej przerwy. Ograniczony zostaje do minimum kontekst społeczny, który jest kluczowy dla dobrostanu psychicznego.

Udowodniono, że wsparcie społeczne jest zmienną pośredniczącą pomiędzy ilością pracy zdalnej, a wyczerpaniem i brakiem zaangażowania.

Team building online to projekt dedykowany zespołom rozproszonym, które nie mają na co dzień możliwości poznania się od nieformalnej strony. Spotkanie przyjmuje formę dopasowaną do potrzeb konkretnej grupy. Gra zespołowa, warsztat integracyjny, integracja online a może coaching? Klient podejmuje decyzję, co jest najlepsze dla jego zespołu.


Home office team building is an original online attraction. during the project the participants engage into various team building activities that give them an opportunity to relax and establish new relationships. 

When the employees work in home office mode the interactions with colleagues are limited to formal, work-related meetings  and videoconferences. Informal meetings at the office kitchen, getting to know somebody during the lunch break or common coffees are impossible. Social context which is crucial for wellbeing almost does not exist. 

It has been proven that social support is a mediating factor between the amount of online work, and exhaustion and lack of engagement. 

Home office online team building was designed for remote teams that lack opportunities to get to know each other informally. It takes a form tailored to a specific team needs. Game, on line scavenger hunt or maybe coaching? You decide.Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT