Oferta

Projekty filmowe

Studio filmowe TEAM
TEAM studios

Kreatywny warsztat, podczas którego uczestnicy tworzą niezapomnianą filmową produkcję. Wartości na wesoło, organizacja z lotu ptaka, czy (nie)codzienny dzień w pracy to tylko niektóre z możliwych tematów!!
A creative workshops, in which its participants will create an unforgettable movie production!

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

4 - 6

godzin
hoursLiczba uczestników:

do 45 osób
up to 45 participants

Atuty projektu:  • stworzenie filmowej pamiątki
  • pobudzenie kreatywności
  • doskonalenie współpracy zespołowej i projektowej

  • creation of a film souvenir
  • stimulating creativity
  • improvement of team and project cooperation

Warsztat wciąga uczestników w fascynującą filmową przygodę. Zadaniem grupy jest nakręcenie krótkiej produkcji o wybranej tematyce.

Stworzenie zespołowej wizytówki?
Wizualizacja firmowych wartości czy misji?
Migawki z nietypowego dnia z życia pracownika?

Wszystko to staje się możliwe w studiu filmowym TEAM! Grupa ma do dyspozycji szereg gadżetów, operatora a przede wszystkim niczym nieograniczoną wyobraźnię. By osiągnąć sukces niezbędna będzie sprawna organizacja pracy, przemyślany podział ról i zaplanowanie działań.

Efektem finalnym wysiłków zespołu jest wspaniała pamiątka - film, którego głównymi bohaterami są członkowie zespołu. Satysfakcja ze wspólnie wypracowanego dzieła gwarantowana.
The workshop draws participants into a fascinating cinematic adventure. The group's task is to shoot a short production on a chosen subject.

Creating a team business card?
Visualization of company values or missions?
Snapshots from an unusual day in the life of an employee?

All this becomes possible in the TEAM film studio! The group has at its disposal a range of gadgets, an operator and, above all, an unlimited imagination. In order to achieve success, it will be necessary to efficiently organize work, deliberate division of roles and planning activities.

The final effect of the team's efforts is a great souvenir - a movie whose main characters are the members of the band. Satisfaction with the jointly worked out work guaranteed.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT