Oferta

Warsztaty rozwojowe

Poranne espresso online
Morning online espresso

 Poranne espresso to podniesienie energii zespołu przed całodzienną praca online połączone z rozwijaniem określonych umiejętności dopasowanych do potrzeb danej grupy.

 Morning online espresso creates an opportunity to boost the team's energy before the workday and train specific skills tailored to the team's needs.

Lokalizacja:

W budynkuCzas trwania:

6x30 minLiczba uczestników:

5-30

Atuty projektu:


  • podniesienie energii zespołu
  • wzmocnienie określonych kompetencji
  • wymiana doświadczeń i refleksji
  • nieformalna integracja online dla zespołu

  • boosting the team's energy
  • training the chosen skills
  • space for discussion

Podczas każdego spotkania pracownicy poznają jedną technikę, z której będą mieli za zadanie korzystać do kolejnego spotkania. Cykliczna i esencjonalna struktura powoduje, że wprowadzenie nowych zachowań i strategii jest prostsze niż po całodniowym szkoleniu, po którym trudniej jest zaimplementować nową wiedzę.

W zespole Teamformacji są specjaliści z różnych dziedzin funkcjonowania jednostek i zespołów - psychologowie, trenerzy i akademicy, którzy znają się na komunikacji, współpracy, motywacji, zarządzaniu czasem oraz warsztatach antystresowych, służących profilaktyce zdrowia psychicznego u pracowników. Po zbadaniu potrzeb zespołu możemy zaproponować jeden temat, podzielony na kilka spotkań lub pigułkę dobrych i sprawdzonych praktyk z różnych obszarów, realizowaną na kilku szkoleniach.Poranne espresso to program dla najbardziej wymagających zespołów, którzy w krótkim czasie chcą przyswoić jak najwięcej treści oraz od razu wykorzystać je w pracy. Każdy warsztat składa się z mini-wykładu, odniesienia prezentowanej techniki do wiedzy naukowej, ćwiczenia z pracownikami oraz krótkiej serii pytań i odpowiedzi wraz z omówieniem doświadczeń. Na koniec uczestnicy dostają materiały na maila, podsumowujące spotkanie oraz zachęcające do wprowadzania nowo nabytych zachowań i umiejętności.

Przykładowe cykle spotkań online:

Radzenie sobie ze stresem w pigułce

1. Rozpoznawanie emocji i stanów emocjonalnych
2. Auto-coaching i radzenie sobie ze stresem
3. Metoda mindfulness
4. Metoda relaksacji
5. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Efektywna komunikacja

1. Asertywność jako postawa
2. Wyrażanie potrzeb i oczekiwań 
3. Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
4. Odmawianie
5. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi


During each meeting the participants get to know one chosen technique, that they will use in practice between the meetings during normal workdays. Such structure makes the process of acquiring skills effective ad easy. The new skills are instantly transferred to practice. 

In our team there are specialists in different fields of expertise - communication, motivation, cooperation, team building, coaching. All of them have vast experience in working with teams. After detailed needs analysis we can suggest topics, that we find useful in your team's case. Each meeting consists of mini-lecture followed by discussion and exercises. At he end, the participants receive suggestions how to implement the newly acquired knowledge in everyday work.

Sample topics:

Stress reduction

1. Recognizing emotional states
2. Auto-coaching and coping with stress
3. Mindfulness method 
4. Relaxation method

Effective communication

1. Assertiveness as an attitude 
2. Expressing needs and expectations 
3. Giving positive feedback
4. Assertive NO

Communication in remote teams

1. Communication in remote conditions
2. How to prevent misunderstanding
3. How to deal with conflicts


 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT