Oferta

Gry scenariuszowe

Obcy są wśród nas
Aliens are among us

W tym scenariuszu uczestnicy zostają wcieleni do programu Polskiej Agencji Kosmicznej. Sprawa jest ściśle tajna, a jej powodzenie zależy od sprawnej współpracy i efektywnej komunikacji.Program może się odbyć również w wersji online.
In this scenario, the participants are incorporated into the Polish Space Agency program. The case is strictly confidential, and its success depends on efficient cooperation and effective communication.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

3 - 6hLiczba uczestników:

do 120 osób
up to 120 participants

Atuty projektu:  • zagadka science-fiction w tle
  • różnorodne zadania z kosmicznym „smaczkiem”
  • doskonalenie współpracy w nieformalnej formie

  • a science-fiction puzzle in the background
  • various tasks with a cosmic "flavor"
  • improving cooperation in an informal way

Ziemianie! Obca cywilizacja ZERB grozi naszej planecie zniszczeniem. Tylko Wy możecie ją uratować, a czas ucieka nieuchronnie...

Taka informacja dociera do uczestników przed wyjazdem. W ostatniej chwili cała agenda wyjazdu musi się zmienić! Polska Agencja Kosmiczna, która śledziła te wydarzenia, postanawia wcielić grupę do ściśle tajnego programu kosmicznego, rodem z Men In Black.

Uczestnicy pracują nad rozwiązaniem zagadki, od której zależeć będzie przyszłość - nie tylko organizacji, Polski, ale i całego świata!

Tak wygląda wciągająca integracyjna gra terenowa (z planem B na niepogodę), w której uczestnicy stawiają czoła kosmicznym wyzwaniom, rozwiązują zagadki i - pod okiem pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej - doskonalą komunikację zespołową i współpracę.

Czy Twój zespół zdoła ocalić naszą cywilizację przed zagładą?
Earthlings! Alien ZERB civilization threatens our planet with destruction. Only you can save her, and time escapes inevitably ...

Such information reaches the participants before leaving. At the last moment, the entire agenda of departure must change! The Polish Space Agency, which has been following these events, decides to incorporate the group into a top-secret space program, straight from Men In Black.

Participants are working on solving the puzzle on which the future will depend - not only the organization, Poland, but also the whole world!

This is the addictive field game (with plan B for bad weather), in which participants face cosmic challenges, solve puzzles and - under the guidance of the Polish Agency - Kosmiczna employees improve team communication and cooperation.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT