Oferta

Gry scenariuszowe

Mission: Impossible

Mission Impossible to angażująca aktywność grupowa, w której zespół staje przed - z pozoru - niewykonalnym zadaniem. Podczas tej misji tylko doskonała współpraca grupowa jest kluczem do sukcesu - czy zespół zdoła go znaleźć? Program może się odbyć również w wersji online.
Mission Impossible is an engaging group activity in which the team faces a seemingly unfeasible task. During this mission, only perfect group collaboration is the key to success - will the team manage to find it?

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

do 4 godzin
up to 4 hoursLiczba uczestników:

od 6 osób
from 6 participants up

Atuty projektu:  • unikatowe zadanie grupowe
  • wyzwania analogiczne do codzienności w pracy
  • nauka poprzez doświadczenie
  • wzrost motywacji uczestników
  • możliwość dopasowania do założonych celów spotkania  • unique group task
  • challenges inspired by everyday work
  • learning through experience
  • increasing motivation of participants
  • the possibility of adapting the scenario to set goals

Mission Impossible składa się z dwóch modułów - praktycznego i teoretycznego. W module praktycznym uczestnicy wcielają się w przedstawicieli plemienia, które zgubiło się w dżungli. Szczęśliwie trafiają na szamana, który zna trasę, ale…jest kapryśny i nie podzieli się tą wiedzą za darmo. By odnieść sukces, grupa musi sprostać wyzwaniom, których ilość oraz różnorodność sugeruje, że faktycznie, jak w tytule, jest to zadanie niewykonalne.

Jak podzielić się rolami?
Kto ma być koordynatorem?
Jak ulokować zasoby?

Na te i inne pytania typowe w pracy zespołowej uczestnicy muszą znaleźć odpowiedzi - i to pod presją czasu!

Wyzwania zaproponowane przez szamana mają humorystyczny, nieco oderwany od rzeczywistości charakter, co sprzyja dobrej atmosferze, budowaniu motywacji oraz relacji między uczestnikami. Jednocześnie stanowią nie lada wyzwanie dla zespołu, co buduje więzi w oparciu o wspólne przeżycia i skłania do refleksji. Aktywność pomimo abstrakcyjnego charakteru zawiera wiele analogii do rzeczywistych wyzwań, jakim pracownicy stawiają czoła na co dzień. W module teoretycznym, który ma charakter krótkiego power speecha uczestnicy słuchają wystąpienia trenera o modelu Skali Współpracy, który jest niezwykły w swojej prostocie i umożliwia na podstawie prostych wskaźników w dowolnym momencie ocenić kondycję zespołu i zasugerować kolejne kroki. Dalsze informacje o tym modelu i jego potencjale znajdują się tutaj: https://scaleofcooperation.com/pl/

Czy uda Wam się wydostać z dżungli? Sprawdź z nami!Mission Impossible consists of two modules - practical and theoretical.

In the practical module the participants find themselves as a members of a tribe that has lost in the jungle. Luckily, the meet a shaman who knows the way out. But he will not give them information for free! In order to get out of the jungle, the group has to face challenges, the amount and variety of which suggests that in fact, as in the title, this is an unfeasible task.

How to share roles?
Who is to be the coordinator?
How to allocate resources?

For these and other questions typical for teamwork, participants must find answers - and under time pressure!

Challenges are humorous (eg. dancing a moon dance with everyone involved), which promotes a good atmosphere, building motivation and relationships between participants.

Activity includes many analogies to the real challenges faced by employees every day. In the theoretical module, during the discussion, the participants share their insights on their cooperation and find examples taken from everyday work, the echoes of which they noticed during the workshop. The formula allows for the exchange of experiences and effective practices in team work. The process is supervised by the trainer who moderates the discussion and shares his knowledge of Scale of Cooperation - a simple tool that allows to easily asses the condition of a team and know the steps to boost their cooperation. More information about Scale of Cooperation: https://scaleofcooperation.com

Will you manage to get out of the jungle? Check with us!


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT