Oferta

Projekty filmowe

Lip Dub

Lip Dub to niezwykle kolorowy teledysk firmowy, mający formę jednego długiego ujęcia. Uczestnicy kolejno dubbingują wybraną piosenkę na podstawie scenariusza stworzonego w trakcie pracy zespołowej. Pobudza kreatywność i zachęca do wspólnej zabawy.
Lip Dub is an incredibly colorful company music video, taking the form of one long shot. The participants sequentially dub the selected song basing on the scenario created during teamwork. It stimulates creativity and encourages people to play.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

2 - 3hLiczba uczestników:

od 50 do 200 osób
50 up to 200 participants

Atuty projektu:


  • Bomba energetyczna
    Energy-bomb
  • Spust dla kreatywności zespołowej
    A trigger for team creativity
  • Pamiątka firmowa pokazująca, że to ludzie stanowią najwyższą wartość organizacji
    A souvenir that shows, that the people are the highest value of an organisation

Najważniejsza jest odpowiednia piosenka! Razem z klientem wybieramy utwór, który najlepiej wpisuje się w klimat firmy i pobudzi uczestników do wspólnej zabawy.

W dniu imprezy dzielimy grupę na zespoły, które pod opieką trenerów tworzą scenariusz i scenografię do wybranego fragmentu piosenki. Kluczem do sukcesu jest nie tylko kreatywna i zgodna praca pojedynczych grup, ale również wprawna koordynacja i współpraca wszystkich zespołów - tylko wtedy kręcony teledysk stanie się w finale spójną całością. Lip Dub to idealny sposób na podniesienie energii pracowników i pokazanie, że to oni tworzą sukces całej organizacji.
The most important is to choose the right song! Together with the client, we choose a song that best fits in with the company's atmosphere and will stimulate participants to play together.

On the day of the event, we split the group to groups which, under the supervision of trainers, create a script and design the selected song fragment. The key to success is not only the creative and consistent work of individual groups, but also the skillful coordination and cooperation of all the bands - only then the twisted music video will become a coherent whole in the finale. Lip Dub is the perfect way to raise the energy of employees and show that they are the success of the entire organization.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT