Oferta

Warsztaty rozwojowe

Inwazja obcych - gra online
Alien's invasion - online game

Inwazja obcych to atrakcja integracyjna online idealna dla zespołów zdalnych. Choć odbywa się w przestrzeni wirtualnej, powoduje jak najbardziej realne wzmocnienie więzi.
Alien's invasion is an online attraction perfect for remote teams. Though it takes place in virtual reality creates totally real bonds within the group.

Lokalizacja:

W budynkuCzas trwania:

2-4 godzLiczba uczestników:

10 - 100 osób

Atuty projektu:


  • wzmocnienie więzi
  • zbudowanie ducha zespołu
  • doskonalenie komunikacji
  • bliższe wzajemne poznanie 


  • strengthening the bonds
  • building the team spirit
  • training communication skills
  • getting to know each other better

Projekt Inwazja obcych to wciągająca gra team buildingowa online z wątkiem kosmicznym w tle. Zadaniem graczy jest wspólne uratowanie Ziemi przed zagładą - a jest to możliwe tylko jeśli się zaangażują i wykażą umiejętnością współpracy.

Kosmiczna fabuła jest zintegrowana z zestawem zadań team buildingowych dobranych tak, by odpowiedzieć na potrzeby konkretnego zespołu. Każde zadanie sprzyja bliższemu poznaniu współpracowników, stanowi wyzwanie dla zespołu oraz prowokuje do wymiany doświadczeń i dyskusji. Gra ma elastyczną budowę, co pozwala na dopasowanie jej do konkretnych warunków. Jest prowadzona przez facylitatorów lub trenerów doświadczonych w pracy z zespołami, którzy dbają o atmosferę spotkania i jego przebieg. 


Szukasz dla swojego zespołu atrakcji integracyjnej online? Spróbuj wspólnie z nimi uratować świat!


Alien's invasion is an engaging online team building game with cosmic plot in the background. The team faces an important challenge - their task is to save The Earth! They can achieve it only by cooperating and engaging all together. 

The cosmic plot is integrated with a set of team building tasks tailored to the team's needs. All the challenges lead to getting to know each other better, group cooperation and discussion. The game is flexible - its agenda and form can be easily adjusted to specific needs and conditions. It is lead by trainers and facilitators that create good atmosphere and make sure everything goes smoothly and according to the plan.  

Are you looking for online attraction for your team? Try to save the Earth with them!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT