Oferta

Gry scenariuszowe

Gra na niskim parku linowym
Game on the low rope park

Team building na niskim parku linowym to nowość na polskim rynku szkoleniowym. To zdecydowanie więcej niż plenerowe wyzwanie sprawnościowe dla zespołu!
Team building on a low rope park is a novelty on the Polish training market. This is definitely more than an outdoor fitness challenge for the team!

Lokalizacja:

Na zewnątrzCzas trwania:

2 - 4hLiczba uczestników:

5-30 osób
5 up to 30 participants

Atuty projektu:


 • pogłębiona integracja zespołu
  advanced team integration
 • budowanie zaufania
  trust building
 • realizacja różnych celów rozwojowych dla zespołu (doskonalenie komunikacji, współpracy, wypracowanie norm zespołowych i in.)
  realization of various goals for the teams (improving communication, cooperation etc)
 • możliwość dopasowania do potrzeb zespołu
  team-adjusted project

Team building na niskim parku linowym to nowość na polskim rynku szkoleniowym. To zdecydowanie więcej niż plenerowe wyzwanie sprawnościowe dla zespołu!

Zadaniem, które staje przed grupą, jest bezpieczne pokonanie specjalnie przygotowanej trasy zawieszonej nad ziemią na wysokości 70 cm. Konieczność zaplanowania przejścia, mądrego rozdysponowania zasobów, wzajemnego wsparcia i troski powoduje szybki wzrost wzajemnego zaufania w zespole. Aktywność ta uwrażliwia na bariery komunikacyjne oraz zwiększa zespołową samoświadomość, zaś dzięki mnogości scenariuszy i łatwości ich modyfikowania pozwala na realizację różnorodnych celów szkoleniowych - każdorazowo dopasowywanych do potrzeb danego zespołu.

Wspólne doświadczenie gry na parku linowym wyzwala w uczestnikach szczególną energię, która sprawia, że nawet grupa mało znających się osób staje się - chociaż na chwilę - zespołem. A to wszystko w miłych okolicznościach przyrody, w plenerze w zielonym otoczeniu drzew. 

Gra na niskim parku linowym bez wątpienia pozostawi w pamięci uczestników wspomnienie, do którego niejednokrotnie będą wracać.

Więcej o parku linowym i jego magicznym działaniu dowiesz się słuchając audycji radiowej z udziałem jednej z naszych trenerek:
http://www.polskieradio.pl/10/4023/Artykul/1669715,Parki-linowe-Terapia-oprocz-zabawy

Team building on a low rope park is a novelty on the Polish training market. This is definitely more than an outdoor fitness challenge for the team!

The task that stands before the group is to safely defeat the specially prepared route suspended above the ground at a height of 70 cm. The necessity to plan the transition, wise distribution of resources, mutual support and care causes a rapid increase of mutual trust in the team. This activity makes the communication barriers more sensitive and increases the team's self-awareness, and thanks to the multitude of scenarios and the ease of modifying them, it allows for the implementation of various training goals - each time matched to the needs of a given team.

The common experience of playing on a rope park releases special energy in the participants, which makes even a group of little-known people become - even for a moment - a team. And all this in nice nature, outdoors in a green tree setting.

The game on a low rope park will undoubtedly leave a memory in the minds of the participants, to which they will often come back.

You will learn more about the rope park and its magical activity by listening to a radio program with the participation of one of our trainers:

http://www.polskieradio.pl/10/4023/Artykul/1669715,Parki-linowe-Terapia-oprocz-zabawy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT