Oferta

Gry miejskie

Epidemia - gra miejska
The Epidemic - city game

Sytuacja geopolityczna staje się coraz bardziej napięta. Na terenie Warszawy doszło do spotkania dwójki tajnych agentów. Mieli oni przekazać sobie fiolki z groźnym wirusem. Niestety, zostali zdekonspirowani, a podczas ucieczki mikroby „gdzieś się zawieruszyły”.
The geopolitical situation is becoming more and more tense. There were two secret agents meeting in Warsaw. They were to hand over vials with a dangerous virus. Unfortunately, they were exposed, and during the escape microbes "got lost somewhere".

Lokalizacja:

Na zewnątrzCzas trwania:

2,5 - 3,5hLiczba uczestników:

do 120 osób
up to 120 participants

Atuty projektu:  • emocje i świetna zabawa w przestrzeni miejskiej
  • poznanie różnych zakątków Warszawy
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii
  • bliższe poznanie się w mniejszych zespołach
  • rozwój współpracy i komunikacji

  • emotions and great fun in the urban space
  • getting to know the city of Warsaw
  • use of modern technologies
  • integration in smaller teams
  • mastering cooperation and communication skills

Gra miejska Epidemia wciąga uczestników w dynamiczną i pełną napięcia historię. Ich zadaniem jest rozwikłanie intrygi szpiegowskiej i zlokalizowanie niebezpiecznego wirusa.

Uczestnicy w mniejszych grupach poruszają się po przestrzeni miejskiej, która na czas gry staje się planszą rozgrywki. Do dyspozycji mają specjalne zestawy z instrukcjami, kompasami, ale też nowoczesne technologie, takie jak geotagging i aplikacje do rozszyfrowywania QR-kodów.

Zadanie nie jest proste. Podczas rozgrywki konieczne jest nie tylko zlokalizowanie zaginionego wirusa, ale także podjęcie wszelkich środków ostrożności, by samemu nie ulec skarżeniu. Wyścig z czasem, intrygujące zagadki i osoby gwarantują emocjonujące doświadczenie firmowe!
Urban game The Epidemic draws participants into a dynamic and tense story. Their task is to unravel espionage intrigue and locate a dangerous virus.

Participants in smaller groups move around the urban space. There are special sets with instructions, compasses, as well as modern technologies, such as geotagging and applications for decoding QR codes.

The task is not easy. During the game, it is necessary not only to locate the missing virus, but also to take all precautions to avoid being prosecuted yourself. Race against time, intriguing puzzles and people guarantee exciting corporate experience!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT