Oferta

CSR

CSR team building

CSR team building to wspólne działanie zespołu na rzecz potrzebujących, które jednoczy i wzmacnia więzi.
CSR team building is a mutual action for the needy, that unites and strengthens ties.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

3 - 6

godzin
hoursLiczba uczestników:

do 100 osób
up to 100 participants

Atuty projektu:


  • budowanie poczucia więzi
    building a sense of bond
  • doskonalenie współpracy
    improving cooperation
  • wspólne działanie na rzecz innych
    working together for the others

Nasz CSR team building to integracja poprzez współpracę i działanie na rzecz potrzebujących, którym dajemy to, co mamy najcenniejsze – nasz czas i energię.

W ramach akcji grupa wykonuje prace remontowe, wykańcza place zabaw, aranżuje ogrody... wszystko to, co może być potrzebne instytucji takiej jak dom dziecka, przedszkole czy schronisko. Całość odbywa się pod okiem trenerów, którzy monitorują pracę zarówno pod kątem jej efektów jak i procesów interpersonalnych zachodzących w zespole.

Wysiłki grupy nagradzane są najszczerszym uśmiechem i wdzięcznością obdarowanych. Poczucie satysfakcji z działania, które jednoczy i wzmacnia więzi, gwarantowane.
Our CSR team building is an integration through cooperation and providing people in need with what we have most valuable - our time and energy. 

As part of the project, the group performs renovation works, finishes playgrounds, arranges gardens ... all that may be needed for an institution such as an orphanage, kindergarten or shelter. The whole takes place under the supervision of trainers who monitor the work both in terms of its effects and interpersonal processes taking place in the team.

The group's efforts are rewarded with the sincerest smile and gratitude of the recipients. A sense of satisfaction with the action that unites and strengthens the bonds - guaranteed.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT